Navigace

Vodíková infrastruktura pro Evropu

Minimální požadavek Evropy v roce 2050 bude 700 TWh vodíku. Ocelářský a chemický průmysl budou hlavními hnacími silami vodíkové ekonomiky a budou generovat velkou poptávku po dovozu a elektrolyzérech. K propojení nesourodých center výroby, skladování a spotřeby je zapotřebí celoevropská potrubní síť. K těmto a dalším zjištěním přichází aktuální bílá kniha z vodíkového hlavního projektu TransHyDE. Vodík je potřebný pro vysokoteplotní a energeticky náročné aplikace procesního tepla a také jako surovina v průmyslu a centrální výrobě elektřiny a dálkového vytápění. V průmyslovém sektoru samotná výroba oceli a související vysokoteplotní procesy představují 200 až 300 TWh poptávky po vodíku. Ocelářský průmysl potřebuje velké množství klimaticky neutrálního vodíku, ale může také flexibilně přejít na směsi vodíku se zemním plynem, což podporuje kontinuální transformaci. Druhým spotřebitelem vodíku je sektor dopravy. Mezinárodní letecká a lodní doprava bude závislá na syntetických palivech na bázi vodíku. To tvoří celkovou potřebu vodíku 450 TWh pro zelená paliva v roce 2050. Faktorem nejistoty v dopravě je konkurence mezi přímou elektrifikací a pohonem na vodíkové palivové články u těžkých nákladních vozidel. Scénáře ukazují dodatečnou poptávku až 380 TWh v roce 2050, pokud by 40 % těžkých nákladních vozidel bylo vybaveno palivovými články.
Více

 

Další novinky

19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024