Navigace

Vodík z odpadů

 Fraunhoferův Institut vyvinul dvoudílný proces s cílem získat vysoce čistý vodík z biogenních náhradních paliv, jako jsou čistírenské kaly. V prvním kroku se má z biogenních zbytků pomocí termochemického procesu přeměny vytvořit syntézní plyn bohatý na vodík. Poté se plánuje separace vysoce čistého vodíku pomocí membrán potažených kovem. Výhodou pro společnost zabývající se likvidací odpadu je kvalitnější likvidace materiálu. Více
 

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024