Navigace

Vodík jako skleníkový plyn

 V loňském roce Evropská komise představila vodíkovou strategii a uvedla, že čistý vodík by mohl do roku 2050 pokrýt 24 % světové poptávky po energii a pomoci dekarbonizovat těžko utlumitelná průmyslová odvětví, jako je ocel a chemikálie. Vodík sám o sobě nepřímo přispívá ke globálnímu oteplování, řekl Steven Hamburg, hlavní vědecký pracovník Environmental Defence Fund (EDF), neziskové skupiny se sídlem v USA. Jeho vliv na klima zatím zůstává z velké části neprozkoumaný. „Vodík je silný nepřímý skleníkový plyn s krátkou životností, který je 200krát silnější než oxid uhličitý v okamžiku, kdy se uvolňuje, kilogram na kilogram,“ řekl Hamburg pro EURACTIV. „Vodík, který uniká do atmosféry, je silný skleníkový plyn, protože prodlužuje životnost metanu v atmosféře, způsobuje, že se drží a nadále přispívá ke skleníkovému efektu. Vodík je tak silný nepřímý skleníkový plyn, že by „mohl podkopat klimatické výhody úsilí o dekarbonizaci,“ varovala Ilisa Ocko, vedoucí klimatická vědkyně z EDF, která vystoupila na akci EURACTIV dne 29. září. Když se vezmou v úvahu tyto atmosférické vlivy, klimatický přínos nahrazení fosilních paliv vodíkem bude méně jasný, varovala – i když se vodík vyrábí z obnovitelné elektřiny. 

Více

Další novinky

16. února 2020 - Přeměna odpadů na grafen
2. února 2020 - Bio Sabatier
26. ledna 2020 - Kdo zaplatí New Green Deal?
26. ledna 2020 - Navzdory Trumpovi
© eurosolar.cz 2024