Navigace

Umělá fotosyntéza jako cesta odstranění CO2

 Chemik Tobias Erb z Institutu Maxe Plancka pro suchozemskou mikrobiologii v Marburgu uměle zrychlil fotosyntézu. Jeho výzkum je prvním krokem k syntetické fixaci CO 2 v živých buňkách, desetkrát účinnější než příroda a mohl by pomoci odstranit skleníkový plyn CO 2 z atmosféry. V syntetickém cyklu je centrální stavební blok acetyl-CoA generován z CO2 . Vědcům se podařilo úspěšně zavést každý ze tří modulů cyklu do živých bakterií.
Syntetická biologie nabízí řešení globální klimatické krize vývojem nových cest fixace CO2 k zachycení a přeměně CO2, s vyšším účinkem, než příroda. Aplikace těchto nových cest v systémech in-vitro a in vivo stále představuje zásadní výzvu. Vědci z Erbovy skupiny nyní zkonstruovali novou syntetickou dráhu fixace CO2 , tzv. cyklus THETA. Obsahuje několik centrálních metabolitů jako meziproduktů a centrální stavební blok acetyl-CoA jako konečný produkt. Tyto vlastnosti umožňují rozložit cyklus na dílčí moduly a začlenit je do centrálního metabolismu Escherichia coli.
Více

 

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024