Navigace

Světová zpráva o jaderném odpadu - Focus Europe

 Likvidace vysoce radioaktivního jaderného odpadu představuje pro vlády velkou výzvu, která dosud nebyla zvládnuta a představuje obrovská technická, logistická a finanční rizika. Podle výpočtů ve Světové zprávě o jaderném odpadu je pouze v Evropě (kromě Ruska a Slovenska) více než 60 000 tun vyhořelých palivových tyčí stále uloženo pouze v dočasných skladovacích zařízeních. Vyhořelé palivové tyče jsou vysoce radioaktivní odpad. Žádná země na světě dosud nezprovoznila úložiště vysoce radioaktivního odpadu z jaderných elektráren. Nejvíce vyhořelých palivových tyčí má Francie 25 %, SRN 15 % a UK 14 %. Kromě toho bylo v Evropě do dnešního dne vyrobeno více než 2,5 milionu m3 nízko a středně radioaktivního odpadu. Evropské jaderné reaktory vyprodukovaly asi 6,6 milionů m3 různých typů jaderného odpadu po celou dobu své životnosti. Za většinu tohoto odpadu byly zodpovědné čtyři země: Francie s 30 %, Velká Británie s 20 %, Ukrajina s 18 % a Německo s 8 %. Podle Světové zprávy o jaderném odpadu informují o podhodnocených nákladech na dočasné a konečné skladování jako další finanční riziko pro daňové poplatníky. Žádná země nebyla schopna prokázat jednotný model financování.

Více

Další novinky

17. září 2022 - Akumulace do hliníku
5. června 2022 - Vodík pro švýcarskou obec
29. května 2022 - Drahé jádro
© eurosolar.cz 2024