Navigace

Studie DVGW - stávající plynárenská síť může dodávat obnovitelnou energii

 Pro zelený vodík lze nákladově efektivním a klimaticky neutrálním způsobem využít stávající plynovou síť zemního plynu. Namísto budování nové plynárenské sítě pro přepravu vodíku lze stávající německou plynovodní síť, která je dlouhá více než 550 000 km, přeměnit na přepravu vodíku s celkovými náklady pouze kolem 30 miliard eur. Miliony domácností a firem s plynovou přípojkou jsou již připraveny na H2 nebo mohou být připraveny na H2 s relativně malým úsilím a mohou tak být zásobovány 100 % klimaticky neutrálním vodíkem prostřednictvím stávající infrastruktury. Aby byla zajištěna také úplná provozní a právní jistota tohoto přechodu, DVGW upravilo soubor pravidel pro použití až do 100 procent vodíku a přidává několik dalších norem. Pro výzkumný projekt byly vzorky oceli používané v německých potrubích podrobeny komplexním metodám měření, které ve srovnání s předchozími studiemi zohledňují další proměnné, jako je vliv tlaku vodíku. Tyto nové metody umožňují přesnější předpovědi životnosti a odpovídající delší předvídatelné provozní doby potrubí, což zároveň umožňuje lepší plánování a údržbu plynárenské sítě.
Více

 

Další novinky

22. ledna 2023 - Tání grónského ledovce
22. ledna 2023 - Rychlé nabíjení
© eurosolar.cz 2024