Navigace

Stokrát více energie ze slunce a větru

 Solární a větrný potenciál je mnohem vyšší než u fosilních paliv a může mnohonásobně uspokojit celosvětovou poptávku po energii. Se současnou technologií a v dostupných místech dokážeme zachytit nejméně 6700 PWh ročně ze solárních a větrných elektráren, což je více než stonásobná celosvětová poptávka po energii. Prudký pokles cen nákladů na obnovitelné zdroje v posledních třech letech znamená, že polovina tohoto solárního a větrného technického potenciálu má nyní ekonomický potenciál a do konce tohoto desetiletí to bude přes 90 %.
Plocha země potřebná pouze pro solární panely k zajištění veškeré globální energie je 450 000 km2, což je 0,3% celosvětové rozlohy 149 milionů km2.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024