Navigace

Stárnutí perovskitové fotovoltaiky vyřešeno

 Tým vedený Aramem Amassianem ze Státní univerzity v Severní Karolíně a Michaelem Graetzelem ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne vyvinuli nenákladnou výrobní techniku pro trvanlivé články na bázi perovskitu.
Prozatímní technologie nanášení, tzv. spin coating byla realizovatelná pouze na malé povrchy, takže nemá praktický význam. Výzkumníci rozšířili proces na velkoplošné substráty. Doposud se to považovalo za nemožné, protože se rozpouštědlo odpařovalo příliš pomalu, takže většina molekul perovskitu se nacházela na vnějších okrajích substrátu. Tým upravil rozpouštědlo tak, aby se odpařovalo správnou rychlostí. Výsledkem je homogenní optoelektricky aktivní film na substrátu o průměru desítek centimetrů. Tak lze vyrábět články o ploše 45,6 centimetrů čtverečních a sestavovat je do modulů, které přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii. Tým se nyní zaměřuje na automatizaci procesů a umělou inteligenci, aby dále zlepšoval efektivitu, stabilitu a udržitelnost perovskitové fotovoltaiky z hlediska životního prostředí. Perovskitové články lze vyrábět s malou spotřebou energie a materiálu, a proto jsou mnohem levnější než dominantní solární křemíkové články. Protože perovskitová fotovoltaika je vysoce účinná při zachycování slunečního světla, jsou tyto solární články stejně účinné jako křemíkové články. Zatím nebyly úspěšné, protože rychle stárnou, tedy ztrácejí účinnost. Tento problém byl vyřešen pomocí nové výrobní techniky.
Více

 

Další novinky

19. února 2023 - Finanční ztráty EDF
11. února 2023 - Akumulace energie v dolech
7. února 2023 - Druhý život baterií
© eurosolar.cz 2024