Navigace

Stále přeceňované jádro

 V současnosti je na celém světě v provozu 415 jaderných reaktorů, ale zhruba polovina bude muset být do roku 2030 odstavena z důvodu jejich stáří. Pokud bychom sledovali zvýšení míry expanze jaderné energie o 59 %, jako ve scénáři zvláštní zprávy IPCC o cíli 1,5 °C muselo by se v příštích deseti letech postavit více jaderných elektráren, než je v současnosti online. V současné době se celosvětově pracuje pouze na přibližně 50 nových stavebních projektech, z nichž 31 je již zpožděno – některé výrazně. Rozpor mezi příliš optimistickými scénáři a realitou – paradox scénáře jaderné energetiky – vědci vysvětlují politicko-ekonomickými, institucionálními a geopolitickými faktory. Roli hraje zejména úzká provázanost vojenského a komerčního využití jaderné energie a také zájem jaderného průmyslu a s ním spojených organizací na sebezáchově. Je proto důležité kriticky zpochybnit klimatické scénáře, zejména jejich předpoklady a logiku modelu. Jinak by z nich mohla politika a byznys odvodit nesprávná opatření. „Namísto jaderné energie by se politika a obchod měly spoléhat na obnovitelné energie, které mají nejen strukturální výhody, ale jsou také neškodné,“ říká Claudia Kemfert, vedoucí oddělení energetiky, dopravy a životního prostředí v DIW Berlin. "Budoucnost leží v obnovitelných zdrojích, jen s nimi může být transformace energetického průmyslu úspěšná." Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024