Navigace

Srovnání nákladů aut se spalovacími motory a elektromobily

 Nová studie Fraunhoferova institutu ISI pro Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) porovnala celkové náklady na několik typů pohonu automobilů a ukazuje jednoznačnou dlouhodobou nákladovou výhodu elektrických vozidel ve srovnání se spalovacími motory. e-auta zpočátku způsobují výrazně vyšší pořizovací náklady. Pokud jsou e-auta nabíjena vlastní vyrobenou elektřinou, může to přinést značnou nákladovou výhodu po delší dobu. Všechny výsledky srovnání typů pohonů jsou shrnuty v přehledu údajů.
Dr Michael Krail, který vedl studii na Fraunhofer ISI, vyvozuje následující závěr: »Naše výpočty ukázaly, že vliv cen elektřiny a cen fosilních paliv na srovnání nákladů mezi elektrickými vozidly a spalovacími motory je omezenější, než se obecně předpokládá. Významnou roli naopak může hrát prodejní hodnota, stejně jako otázka, jak je vozidlo využíváno a především kde je účtováno. Pro další zvýšení atraktivity e-vozidel je podpora prostřednictvím ekologického bonusu a inovačního bonusu důležitá zejména v nižších segmentech a lze ji pozitivně ovlivnit i volbou menší a levnější baterie. To by v budoucnu umožnilo dosáhnout nákladové parity ještě rychleji.«

Více

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024