Navigace

Spotřeba surovin pro obnovitelné zdroje energie

 Podle analýzy expanze solárních a větrných elektráren nezvyšuje poptávku po kovu o nic víc než fosilní alternativy. Je třeba zlepšit recyklaci systémů pro obnovitelnou energii. Miliony solárních systémů, desítky tisíc větrných turbín na souši i na moři, nové elektrické vedení a bateriové skladovací systémy, které zajišťují stabilitu elektrického systému při kolísání dodávek: Energetická transformace vyžaduje velké množství surovin včetně obecných kovů, jako je ocel a měď. Ekologická výroba energie nezpůsobuje výrazně větší potřebu kovů než fosilní energie. Větší pozornost však musí být věnována také hospodárnému využívání surovin a recyklaci v případě větrné a solární energie.
Evropská komise chce zase zavést „Zákon o kritických surovinách“, který má zajistit dodávky lithia, kobaltu, mědi a dalších kovových surovin do evropského průmyslu. Například počítá, že v roce 2050 zde bude potřeba 60násobek množství suroviny pro baterie, jako je lithium.

Nevládní organizace Powershift porovnala spotřebu kovu různých energetických technologií. Dospěla k závěru, že „hlad po surovinách“ obnovitelných energií nelze použít jako argument proti energetickému přechodu. Některé technologie jako jsou střešní solární systémy, dosáhly výrazně lepších výsledků než například uhelné elektrárny, pokud jde o jejich „kovovou stopu“.
Více

Další novinky

19. května 2019 - Plán proti klimatické hrozbě
19. května 2019 - PEB sídliště v Bavorsku
12. května 2019 - Asanační práce ve Fukušimě
12. května 2019 - #journalistsforfuture
12. května 2019 - Británie týden bez uhlí
5. května 2019 - Baterie bez kobaltu
© eurosolar.cz 2024