Navigace

Společnost Kyburz recykluje lithiové baterie bez chemikálií

 V prvním kroku se baterie LiFePO4 vybijí na 2,5 voltu a mechanicky rozloží se na jednotlivé součásti. Na katody a anody se poté působí vodou, aby se oddělily hliníkové a měděné fólie. Lithiová sůl se získává z elektrolytu a uhličitan, se znovu používají v procesu recyklace. Anody jsou dodatečně zpracovány teplem, aby se rozložily spojovací materiály. Dlouhodobým cílem je výrobní závod, který dokáže recyklovat všechny baterie LiFePO 4, které společnost KYBURZ kdy nainstalovala, zpět na své suroviny. V první fázi expanze se má ročně zpracovat přibližně 4 000 buněk. V závěrečné fázi bude mít systém kapacitu až 24 000 článků ročně, což odpovídá roční produkci 3000 vozidel.
KYBURZ vidí v recyklačním závodě velký potenciál, i když oblast použití přesahuje vlastní výrobu. Tento proces lze aplikovat na většinu baterií používaných v domácích skladovacích systémech. Použitím určitých chemikálií je proces zpracování vhodný také pro recyklaci jiných typů lithiových baterií, jako jsou lithium-nikl-kobalt-manganové baterie (NMC) nebo lithium-nikl-kobalt-hliníkové baterie (NCA). Používají se ve většině elektrických vozidel - od automobilů a jízdních kol až po skútry.

Více

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024