Navigace

Skladování elektřiny se plánuje na mořském dně

 Start-up BaroMar umožňuje výrobu těkavé energie pomocí inovativní technologie železobetonových nádrží. Izraelský BaroMar staví na mořském dně u pobřeží Kypru nový zásobník elektřiny, který vychází z konceptu Fraunhoferova institutu pro energetickou ekonomiku a technologii energetických systémů. Velké železobetonové nádrže se transportují na místo po souši. Tam se naplní mořskou vodou, klesnou ke dnu a jsou zajištěny balvany v kleci. S pevninou budou spojeny potrubím. Reverzibilní turbogenerátor dokáže pumpovat vzduch do nádrže v režimu motoru tak, aby vytlačil vodu. Když je potřeba elektřina, otevřou se ventily a voda proudí zpět do nádrže a vytlačuje vzduch v ní pod vysokým tlakem. Ten proudí do turbogenerátoru a vyrábí elektřinu. Podle zakladatele Yonadava Bubera lze systémy skladování energie instalovat snadno, protože nebrání přepravě. Byly by ukotveny v hloubkách až 700 metrů. Samotné pobřeží by to téměř neovlivnilo – turbogenerátor vyžaduje jen malou budovu. Hluk se nedostane ven. Pro Kypr plánuje několik nádrží, které pojmou čtyři megawatthodiny. Cena 100 USD za megawatthodinu je údajně nižší než u jiných řešení skladování elektřiny. Více

Další novinky

19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024