Navigace

Rozdíly v názorech na jadernou energii

 V USA proběhla komorní diskuse, jíž se účastnilo šest odborníků: dva z oblasti životního prostředí, zabývající se změnou klimatu; jeden tvrdil, že jaderná energie je klíčem k budoucnosti bez emisí další, že náklady budou neúměrné, zatímco alternativy k jaderné energii jsou adekvátní. Mezi dalšími byl odborník na elektrickou síť, jeden na radiační ochranu, a dva znepokojení progresivními klimatickými akcemi, protože důvěryhodní odborníci, na které se spoléhali, jim vyprávěli protichůdné příběhy o nejlepší cestě vpřed, s ohledem na jadernou energetiku.
Došlo ke shodě nad rámec potřeby co nejvíce snížit emise, nejrychleji a nejlevněji, bez negativních dopady na lidské blaho. Panovala shoda o potřebě spolehlivé energie v základním zatížení a modernizaci elektrické sítě ve USA. Panoval souhlas pro budoucí zlepšení energetické účinnosti s cílem snížit celkovou poptávku. Samozřejmostí byla podpora pro pokračující výzkum, zejména v otázkách bezpečnosti ve všech fázích jaderného palivového cyklu a při návrhu a výkonu malých modulárních reaktorů.
Nikdo netvrdil, že skladování odpadů prokazatelně představuje pro veřejnost velká a nevyhnutelná rizika, ale ani to že je problém s odpady vyřešen. Nikdo netvrdil, že budoucí Fukušimy a Černobyly jsou prakticky nevyhnutelné nebo by byly nemožné se současnými ochrannými opatřeními.
Ti, kteří argumentovali nezbytností nebo potřebností jaderné energie, sdíleli přesvědčeni, že budoucí náklady podstatně klesnou, že výstavba může být urychlena a že mohou být vyvinuta a zavedena ochranná opatření k zajištění veřejné bezpečnosti. Ti, kdo argumentují z hlediska nebezpečí nebo nepraktičnosti jaderné energie se domnívají, že budoucí náklady zůstanou neúměrné, rizika zůstanou nepřijatelně vysoká a požadavky na základní zatížení lze splnit bez jaderné energie.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024