Navigace

Reforma evropské směrnice na podporu obnovitelné energie brzdou energetické změny?

Směrnice EU z roku 2001 se stala významným a úspěšným nástrojem pro zavádění obnovitelné energie. Přinášela svobodu pro členské státy, které si samy mohly vybrat způsob financování obnovitelných zdrojů energie. Evropská Komise nyní chce nutit členské státy k tomu, aby využívaly jenom systém státních kvót a navrhuje další omezující kriteria pro podporu obnovitelné energie.Tato změna přináší veliká rizika.Evropská komise nemá od lisabonské smlouvy žádné kompetence ve věci energetiky.Odpovědnost leží na členských státech.
Evropská směrnice přispěla ke klimatické ochraně, když vedla ke zvýšení podílu obnovitelné energie v EU z 8,7% v roce 2005 na 17% na 17% v roce 2015, což přineslo úsporu 360 milionů tun skleníkových plynů. Od roku 2015 do současnosti se investice v EU do obnovitelných zdrojů snížily téměř na polovinu.
Více

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024