Navigace

Reforma energetického trhu EU

 Státní dotace pro elektrárny nové generace prostřednictvím smluv o rozdílech měly stát povinnými a měly by nahradit stávající garantované výkupní cen. Bude-li tržní cena nižší, bude stát cenu dotovat, v opačném případě bude rozdíl státem škrtnut. Toto usnesení by se mělo týkat obnovitelných zdrojů a jaderné energie. Polsko vybojovalo výjimku v kapacitním mechanismu, kdy uhelné nebo plynové elektrárny, které emitují více než 550 gramů CO2/kWh mohou získat finanční prostředky až do roku 2028. Tyto zvláště klimaticky škodlivé elektrárny měly být odstaveny od sítě v roce 2025. Spotřebitelé budou mít zaručenou svobodu volby poskytovatele a volby mezi dynamickými cenami elektřiny a smlouvami s pevnou cenou. Pravidla pro poskytovatele elektřiny mají chránit zákazníky před kolísáním cen na velkoobchodních trzích. Žádná domácnost by navíc neměla mít vypnutou elektřinu. Bude zřízeno právo na sdílení elektřiny z balkonových solárních zdrojů a společné využívání a skladování vlastní vyrobené energie. Svazy výrobců obnovitelné elektřiny protestují proti státní podpoře jaderné a fosilní energie.
Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024