Navigace

Recyklovatelné lopatky turbín

 S ohledem na rostoucí počet instalací a velikost větrných turbín neustále roste potřeba recyklace a některé země plánují zavést přísné požadavky pro recyklaci. Pro mnoho součástí turbín, jako je věž a gondola, již zavedené postupy existují, ale kompozitní materiály rotorových listů jsou na recyklaci náročnější. Zvýšení recyklovatelnosti větrných komponent je na prvním místě agendy fy Siemens, která chce vyrábět 100% recyklovatelné turbíny do roku 2040.
Dříve lopatky končily na skládce. RecyclableBlade je první produkt, který nabízí komplexní recyklovatelné řešení a je připraven pro komerční použití. Tyto lopatky větrných turbín lze nyní transformovat do jiných aplikací v různých průmyslových odvětvích. RecyclableBlade je jednoduché řešení jejímž základem je naše nová pryskyřice. To znamená, že zvýšení výroby a zavedení tohoto recyklovatelného produktu je nejen možné, ale realita! První lopatky již byly nainstalovány v roce 2021. Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024