Navigace

Recyklace použitých lithium-iontových baterií

 Komplexní recyklace lithium-iontových baterií, zejména z elektromobilů, zajistí v budoucnu udržitelné dodávky kritických surovin. Dnešní recyklační procesy získávají jen některé kovy, lithium se částečně ztrácí, grafit dokonce úplně. Nový proces by to nyní mohl změnit: V projektu RecycleMat vyvinulo Centrum pro výzkum solární energie a vodíku Bádensko-Württembersko (ZSW) proces recyklace, jehož prostřednictvím lze aktivní materiály z použitých lithium-iontových baterií znovu zpracovat a použít přímo v nových baterie. To se děje v relativně jednoduchých chemických procesech. Materiálové prášky reaktivované novým procesem dosahují 95 procent své původní kapacity. To platí jak pro oxidy kovů na kladném pólu baterií, tak překvapivě i pro grafit na záporném pólu. Vědci již vyrobili nové bateriové články z takového recyklovaného materiálu a změřili je elektrochemicky.
Více

 

Další novinky

16. září 2018 - 100% OZE v Kalifornii
16. září 2018 - Klima ohrožuje úrodu
11. září 2018 - Akumulace energie na postupu
3. června 2018 - 100% obnovitelné elektřiny
27. května 2018 - Pohonné hmoty z plastu
© eurosolar.cz 2024