Navigace

Recyklace PET

 Tokyo Metropolitan University přišla s nízkoodpadovou metodou přeměny polyesterů, které lze přeměnit na širokou škálu chemických sloučenin. Použili rozpouštědlo morfolin a malé množství katalyzátoru na bázi titanu k přeměně polyesterů na morfolinamidy. Nejen, že je lze přeměnit na meziprodukty pro výrobu více polyesteru (recyklace), ale lze je také snadno zreagovat za vzniku ketonů, aldehydů a aminů, což jsou všechny životně důležité skupiny chemikálií, které se používají k výrobě velkého množství dalších, více cenné sloučeniny. Nový proces nevyžaduje drahá činidla a neprodukuje chemický odpad. Výtěžek je vysoký a jakékoli nezreagované rozpouštědlo lze snadno znovu použít. Zjistili také, že k pohonu reakce při rozumné rychlosti bylo zapotřebí pouze malé množství katalyzátoru, a jednoduchá filtrace. Hlavní reakce probíhá za normálního tlaku, a proto nejsou nutné žádné speciální reakční nádoby nebo zařízení. Díky tomu je reakce snadno škálovatelná. Tým vzal 50 g PET materiálu odebraného ze skutečné  láhve a nechal jej reagovat s morfolinem, čímž získal více než 70 gramů morfolinamidu, výtěžek  byl 90 %.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024