Navigace

Recyklace lithia

 Rostoucí produkce lithium-iontových baterií vyžaduje ziskové a ekologicky nezávadné technologie pro jejich recyklaci. Bohužel všechny používané recyklační technologie jsou vždy spojeny s velkou spotřebou energie a využíváním korozivních činidel, což představuje riziko pro životní prostředí. V uvedené práci je popsán vysoce účinný mechanochemicky indukovaný bezkyselinový proces pro recyklaci Li z katodových materiálů různých chemických vlastností, jako je LiCoO2, LiMn2O4 , Li(CoNiMn)O2 a LiFePO4 a LiFePO4. Zaváděná technologie využívá Al jako redukční činidlo v mechanochemické reakci. Byly vyvinuty dva různé procesy pro regeneraci lithia a jeho přeměnu na čistý Li2CO3. Byly zkoumány mechanismy mechanochemické transformace, vodního loužení a čištění lithia. Prezentovaná technologie dosahuje výtěžnosti Li až 70 % bez použití jakýchkoli korozivních výluhů nebo použití vysokých teplot. Klíčovou novinkou je, že regenerace lithia byla úspěšně provedena pro všechny relevantní katodové chemie, včetně jejich směsí.
Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024