Navigace

Průzkum veřejného mínění v Bádensku Württembersku

 Vysoká akceptace větrné energie a solárních systémů v bezprostřední blízkosti obytné oblasti. Přibližně dvě třetiny obyvatel v zemi chtějí více fotovoltaických a větrných elektráren a obnovitelných systémů vytápění. Naprostá většina občanů Bádenska-Württemberska podporuje skutečnost, že spolková země se chce do roku 2040 stát klimaticky neutrální. Ukazuje to reprezentativní průzkum zadaný platformou EE BW. Více než dvě třetiny by si přály výraznější rozšíření fotovoltaiky a solární tepelné energie. Téměř dvě třetiny odhadují potřebu expanze pro větrnou energii a dobrá polovina pro vodní energii jako vysokou. Většina obhajuje větrnou energii a solární systémy v bezprostřední blízkosti. V online panelovém průzkumu bylo na konci července dotazováno 1 002 lidí.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024