Navigace

Přehled degradačních a poruchových jevů ve fotovoltaických modulech

 Přehledový článek uvádí nejmodernější poznatky o spolehlivosti FV modulů a jejich degradačních mechanismech. Nejběžnější technologií je dnes mono- a multikrystalický křemík, ale cílem tohoto článku je poskytnout obecné shrnutí, relevantní pro širší škálu fotovoltaických technologií, včetně tenkovrstvých zařízení. Článek přezkoumává definice spolehlivosti a kvality a zkušební normy, a následně shrnuje primární stresové faktory, které ovlivňují degradaci modulu; to zahrnuje ozáření, teplotu, vlhkost, mechanické namáhání, znečištění a chemikálie. Nakonec identifikuje běžné způsoby degradace a poruch, které se obecně vyskytují ve fotovoltaických technologiích. Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024