Navigace

Potenciál solárních elektráren na jezerech v bývalých hnědouhelných dolech

 Plovoucí fotovoltaické systémy na umělých jezerech mohou pomoci zmírnit konflikt ve využívání půdy pro expanzi PV. Technologie přináší několik výhod oproti systémům v otevřeném prostoru, jako je zvýšenou výroba elektřiny v důsledku chladicího účinku vody či vyšší účinnost využití půdy. Ve studii se technický potenciál na hnědouhelných jezerech v Německu odhaduje na 56 GWp. Plovoucí fotovoltaické elektrárny jsou relativně novým konceptem pro použití fotovoltaiky, ale pro který existuje velký potenciál pro výrobu elektřiny na celém světě, a představuje řešení neutrální pro půdu. Plovoucí PV dosahuje vysoké účinnosti využití plochy přibližně 1,33 MWp / ha instalovaného výkonu. Při montáži nad vodou lze díky nižším provozním teplotám dosáhnout mírně vyššího výnosu. Moduly, a ve většině případů také střídače, jsou namontovány na plovoucích tělesech, která jsou v závislosti na řešení ukotvena na břehu nebo v jezeře. Náklady na výrobu elektřiny u plovoucích FV systémů jsou v průměru o 10–15 % vyšší než u konvenčních FV elektráren.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024