Navigace

Pokračování prací na odstranění zbytků jaderných elektráren ve Velké Británii

 Zpráva se týká starých jaderných lokalit Sellafield Ltd, Dounreay a Magnox Ltd. Zpráva obsahuje rozpisy pokračující prací, procenta dokončení jednotlivých kroků a konečné rok dokončení. Skupina začala s úklidem 1 043 hektarů určené půdy. K dnešnímu dni nám zbývá 950 hektarů. Byly dokončeny 4 ze 47 strategických výstupů. Všechna místa byla zbavena paliva Magnox. Bylo dokončeno přepracování MOX paliva. Některé práce budou dokončeny až za více jak 100 let.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024