Navigace

Podstatné zvýšení účinnosti P2G

Technologie uložení přebytečného proudu z OZE do metanu je vypracována již přes deset let. Současná účinnost procesu od elektřiny k uložení energie do metanu je jen 54%. V rámci výzkumného programu HELMETH se podařilo zvýšit účinnost tohoto cyklu na 76%. Teplo vznikající v kroku Sabatierovy reakce bylo využito pro vysokoteplotní elektrolytickou přípravu vodíku, která v novém uspořádání probíhá při 800°C. Metan po reakci obsahuje maximálně 2% obj. vodíku a může být v této kvalitě vtláčen do stávající sítě zemního plynu. Podle vedoucích projektu je možné zvýšení celkové účinnosti v budoucnu nad 80%. Projekt byl podpořen programem sedmé výzvy EU a podílejí se na něm německé technologické ústavy z Karlsruhe a univerzity z Turína a Athén.
Více

 

Další novinky

27. prosince 2021 - Podpora občanské energie
27. prosince 2021 - Roste spotřeba uhlí
19. prosince 2021 - Nárůst fotovoltaiky v Evropě
11. prosince 2021 - Lithium již brzy nebude nutné
© eurosolar.cz 2024