Navigace

Plány pro rozvoj fotovoltaiky v Německu

Aby Německo dosáhlo cíle klimatické neutrality do roku 2045, musí se obnovitelné energie bezprecedentním tempem rozšířit. FV a vítr k tomu zásadním způsobem přispějí. Se svou FV strategií 2021 představil BDEW komplexní sbírku s více než 60 doporučeními pro akci, která by vyvolala nezbytný FV boom.
Pro 200 GW instalovaného výkonu FVE do roku 2030, který si nová koalice stanovila, je nutný roční nárůst v průměru o 15 GW instalovaného výkonu. To převyšuje vše, co jsme dosud viděli, pokud jde o expanzi. V posledních dvou letech se expanze FVE pohybovala kolem 5 GW instalovaného výkonu. Podle „zahajovací bilance pro ochranu klimatu“ Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu by se expanze měla zpočátku výrazně zvýšit a za pár let již bude činit 20 GW ročně. Je proto důležité odstranit stávající překážky z cesty podpořit PV turbo již v roce 2022. Opatření a nástroje pro zvýšení expanze FV uvedené v koaliční smlouvě a zahajovací rozvaze ochrany klimatu je třeba specifikovat a legislativně zakotvit. Více

 

Další novinky

19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024