Navigace

Otěr z pneumatik v zelenině

 Částice vznikající otěrem z pneumatik a vozovek jsou jedním z nejhojnějších typů mikroplastů vstupujících do životního prostředí. Toxicita částic opotřebení pneumatik a vozovek je spojena s jejich organickými přísadami a souvisejícími reakčními produkty. Dostávají se do zemědělského prostředí atmosférickou depozicí, zavlažováním regenerovanou odpadní vodou a aplikací kalu z odpadních vod jako hnojiva. V zemědělském prostředí by tyto sloučeniny pocházející z pneumatik mohly být přijímány jedlými rostlinami, což by nakonec končilo lidském organismu.
Ve dvaceti osmi vzorcích komerční listové zeleniny ze čtyř zemí bylo detekováno šestnáct sloučenin pocházejících z pneumatik. Na základě výsledků byl vypočten denní příjem těchto sloučenin pocházejících z pneumatik v důsledku konzumace listové zeleniny na základě místní stravy za scénáře střední a maximální koncentrace. Většinou se jedná o thiazoly nebo sloučeniny s fenylovou skupinou.
Více

 

Další novinky

1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024