Navigace

Odstranit skleníkové plyny z atmosféry?

 Pro ochranu atmosféry je zásadní, aby cena uhlíku byla dostatečně vysoká, aby mohla začít a zůstat vysoká po celé 21. století. Tímto způsobem by bylo možné zabránit negativním dopadům technologií záchytu uhlíku z atmosféry - vysoké ekonomické náklady, zvýšený nedostatek vody, konflikty ve využívání půdy. Technologie odstraňování CO2 z atmosféry, jako je zalesňování nebo bioenergie se zachycováním a ukládáním uhlíku, jsou ve většině scénářů nepostradatelnou součástí omezení změny klimatu. Nadměrné používání těchto technologií však skrývá rizika, jako jsou konflikty půdy nebo zvýšený nedostatek vody v důsledku vysoké poptávky po bioenergetických plodinách. Za účelem řešení tohoto střetu cílů nyní tým výzkumníků z Postupimi a Berlína určil požadavky na dynamickou a dlouhodobou cestu cen CO2, aby se snížila poptávka po technologiích těžby CO2 a tím se efektivně omezila dlouhodobá rizika. Tento přístup minimalizuje obavy o správu a udržitelnost tím, že navrhuje tržní a politicky přijatelný přístup.  Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024