Navigace

Odpadní teplo by mohlo vytápět všechny budovy v EU

 Podle nových údajů je jen v EU přebytek tepla 2 860 TWh/rok - to odpovídá téměř celé energetické náročnosti EU na teplo a teplou vodu v obytných a obslužných domech. Kim Fausing, prezident a generální ředitel společnosti Danfoss, říká, že je pozoruhodné, že v EU neexistují „prakticky žádné iniciativy zaměřené na efektivnější využití obrovského množství promarněné energie ve formě odpadního tepla.“ Předpokládá se, že využití odpadního tepla by zvýšit produktivitu v ekonomice, snížit ceny energie pro spotřebitele a podniky a urychlit přechod na energii. Nová bílá kniha dánské rodinné technologické skupiny Danfoss ukazuje obrovský nevyužitý potenciál odpadního tepla jako zdroje energie. Jen v EU činí nevyužité odpadní teplo 2 860 TWh/rok, což je téměř celá potřeba energie EU na vytápění a ohřev vody v obytných, veřejných a servisních budovách, jako jsou školy, nemocnice, hotely, restaurace, kanceláře a obchodní centra.
Více

 

Další novinky

25. listopadu 2023 - Elektroauta jako akumulátory
18. listopadu 2023 - Antropocén má trhliny
18. listopadu 2023 - Klima si přitápí samo
© eurosolar.cz 2023