Navigace

Odklon od ropy je pro zemědělce ekonomicky životně důležitý

 Mezinárodní energetická agentura (IEA) v nejnovějším World Energy Outlook 2021 představila dramatickou analýzu. V ropném sektoru IEA předpokládá roční pokles těžby ropy ze stávajících a známých nových ropných polí, ve výši 7,7 % ročně, za předpokladu, že nebudou žádné nové investice do těžby. Vzhledem k nedostatku nových objevů velkých ropných polí a šířícímu se hnutí za odprodeje z důvodu ochrany klimatu jsou však více než sporné. Světová produkce ropy by se pak již do roku 2025 snížila o více než třetinu. Na to není žádná země na světě připravena.
Je třeba se obávat, že svět je teprve na začátku exploze cen surovin ropy, zemního plynu a uhlí. Cenovou krizi energie lze vyřešit pouze ve střednědobém horizontu rychlým přechodem na obnovitelné energie, protože nikdy nebude nouze o sluneční záření a vítr. Obzvláště tvrdě bude zasaženo zemědělství rostoucími cenami ropy, protože hodně spoléhá na ropu. Pokud se vezme v úvahu spotřeba hnojivy a pesticidů, sklizeň, zpracování, doprava, prodej a skladování, pak jedna kalorie potravin v moderním zemědělství spotřebuje asi deset kalorií ropy. Ceny hnojiv letos také explodovaly s růstem cen ropy. Zemědělství a potravinářský průmysl budou muset přispět k ochraně klimatu a snížit své emise skleníkových plynů, aby ekonomicky přežily a zajistily světové potraviny. Žádný jiný průmysl přitom nemůže tak výrazně přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého. Klíčová slova jsou: tvorba humusu, welfare zvířat, agrolesnictví, terra preta, snížení používání hnojiv a pesticidů, elektrické traktory, ale i biopaliva, jako jsou rostlinné oleje, ale také agrivoltaika, větrná energie, bioplynové stanice, malé vodní elektrárny. Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024