Navigace

Ochrana klimatu v EU - ze 40 na 60% do 2030

 Splnění pařížských cílů v oblasti klimatu vyžaduje do roku 2030 snížení emisí o 60 procent (ve srovnání s rokem 1990). Zvýšení současného evropského cíle snížení ze 40 na 60 procent lze provést a je ekonomicky výhodné. Kvantitativní modelové výpočty ukazují nákladově optimální cestu dekarbonizace pro odvětví elektřiny, tepla a dopravy. Úspora nákladů na životní prostředí překračuje dodatečné náklady na technický systém. Masivní rozšiřování obnovitelných energií umožňuje upustit od výroby jaderných elektráren a technologií zachycování CO2.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024