Navigace

Obnovitelné energetické plyny

 Výzkumníci z Institutu pro výzkum ekologické ekonomiky (IÖW) navrhují, že by města mohla více využívat odpadní produkty z průmyslu a čištění odpadních vod, aby je využily k výrobě elektřiny k výrobě udržitelného plynu z obnovitelné elektřiny. Přestože si města mohou tímto způsobem sama pokrýt jen malou část svých potřeb plynu, produkce městského plynu by měla jasné ekologické a ekonomické výhody a mohla by doplňovat dovoz plynu. Jak by se takový plyn mohl vyrábět, a které procesy šetří obzvláště velké množství CO2 ve srovnání se zemním plynem, zkoumal výzkumný projekt UMAS, který řídila společnost Berliner Erdgasspeicher GmbH. Výroba plynu ve městech s obnovitelnou elektřinou by se pro životní prostředí vyplatila – jednak lze využít odpadní produkty a zde jsou krátké dopravní cesty a nízké ztráty, i s ohledem  na vyuižití vyrobeného odpadního tepla. Vzhledem k tomu, že plyn lze skladovat lépe než elektřinu, může tento proces sloužit jako systém skladování „power-to-gas“ pro přechod na městskou energii. To je nezbytné pro kompenzaci období, ve kterých se nevyrábí solární ani větrná energie, a také kolísající poptávky. Studie ukazuje, že se již objevují konkurenceschopná řešení pro výrobu vodíku ve městech.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024