Navigace

O velikonočním pondělí pokrývaly slunce a vítr téměř celou spotřebu německé elektřiny

 Ve dvanáct hodin pokrývaly větrné a fotovoltaické elektrárny téměř celou německou spotřebu elektřiny. V poledne byl výkon fotovoltaických elektráren 33 GW a výkon větrných turbín na pevnině 12,5 GW. Kromě toho 11 GW pocházelo z biomasy, off-shore větrné energie a vodní energie. Obnovitelná kapacita byla téměř 56 gigawattů a pokrývala spotřebu energie přes 61 GW. V 15 hodin pocházelo z obnovitelných zdrojů 51 GW energie se spotřebou téměř 56 gigawattů. Nejnižší záporná cena v tomto dni byla 83,01 euro/MWh. Více

Další novinky

21. září 2019 - Zákony na ochranu klimatu
15. září 2019 - Atlas uranu
8. září 2019 - Zánik ledovců
8. září 2019 - Palivový článek na amoniak
2. června 2019 - Bezodpadové zóny v Číně
© eurosolar.cz 2024