Navigace

Nová veliká přečerpávací elektrárna ve Švýcarsku

 Vodní baterie Nant de Drance, která se nachází mezi dvěma nádržemi v jeskyni 600 metrů pod zemí ve švýcarském kantonu Valais, je velký krok v přechodu Evropy na obnovitelnou energii. Evropa bude muset do roku 2030 vyvinout 200 gigawattů kapacity skladování energie, což je více než čtyřnásobek současné kapacity, odhaduje Evropská asociace pro skladování energie. Přečerpávací vodní elektrárny jsou důležité pro obnovitelnou energii, protože větrné a solární elektrárny neposkytují konzistentní dodávky energie. Tyto turbíny s proměnnými otáčkami dodávají elektřinu do sítě rychle, což snižuje riziko výpadků. Nant de Drance má jmenovitý výkon 900 megawattů a skladovací kapacitu 20 000 megawatthodin, což může Švýcarsku usnadnit přechod na budoucnost poháněnou obnovitelnou energií. S přidáním elektrárny Nant de Drance vzrostl instalovaný výkon přečerpávacích vodních elektráren ve Švýcarsku o 35 % na 3 462 MW.
Podle analýzy Mezinárodní energetické agentury bude muset obnovitelná energie, zejména solární a větrná energie, přispívat k 90 % celosvětové výroby elektřiny, aby bylo do roku 2050 dosaženo čistých nulových emisí. Solární a větrná energie tvořila v roce 2021 asi 71 % celosvětového ročního přírůstku čisté kapacity, uvedl Lin Lu z Australské národní univerzity.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024