Navigace

Nová technologie výroby vodíku

 Nový koncept elektrolýzy umožňuje vyrábět efektivně vodík z nestálých zdrojů elektřiny. Dosud se elektrolyzéry skládaly z jednoho článku naplněného vodou a rozděleného na dvě oblasti částečně propustnou membránou. Jsou v něm ponořeny dvě elektrody, mezi kterými je elektrické napětí. Na katodě se tvoří vodík a záporně nabité hydroxidové ionty, které difundují přes membránu k anodě a produkují kyslík. Při běžném provozu se oba plyny shromažďují odděleně. Pokud proudový tok kolísá, toto oddělení někdy nefunguje spolehlivě. V novém zařízení je jedna ze dvou elektrod vyrobena z uhlíku, který je zároveň zásobníkem hydroxidových iontů. Pokud je záporně nabitá, vzniká tam vodík. Současně vytvořené ionty jsou uloženy. Při obrácení směru proudu se uvolňují a produkují kyslík. Má nízké investiční i provozní náklady, nevyžaduje membrány, nepoužívají se fluorované komponenty, vysoká účinnost a běžně dostupné materiály.
Více

 

Další novinky

19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024