Navigace

Nová studie Energy Watch Group

 Studie nabízí odpověď na rostoucí náklady na energii.  Počítá s tím, že úplné zásobování obnovitelnou energií bude, ve srovnání se současným energetickým systémem založeným na uhlí, plynu a jaderné energii konkurenceschopné. Nejpozději do roku 2025 bude energetický systém založený na 100 % obnovitelných zdrojích výrazně levnější než výroba elektřiny z fosilních paliv. Provozní náklady konvenčních systémů budou srovnatelné s úplnými náklady systémů obnovitelné energie, i když v nákladovém účetnictví není plně zohledněno životní prostředí. Od roku 2017 klesly náklady na výrobu elektřiny pro solární a větrnou energii hluboko pod náklady na výrobu elektřiny v konvenčních elektrárnách, jako je zemní plyn, uhlí nebo jaderná energie. Tento nový vývoj je však ve společenském diskurzu z velké části odmítán s argumentem, že celkové systémové náklady, včetně nákladů na skladování nutné pro úplné zabezpečení dodávek, by byly mnohem vyšší než u konvenční výroby elektřiny. Studie ukazuje, že tomu tak není.

Více

 

Další novinky

17. března 2024 - Problémy NuScale
17. března 2024 - Bioetanol z pekárny
17. března 2024 - Fotovoltaika více obnovitelná
10. března 2024 - Úspora díky elektromobilům
© eurosolar.cz 2024