Navigace

Nová studie akceptace větrné energie

 Studii zveřejnila německá Agentura pro obnovitelnou energii (AEE).Výsledky ukazují na vysokou úroveň souhlasu veřejnosti. Na místní úrovni ale neexistuje všelék, který by dovedl získat vždy a všude podporu občanů při přechodu na obnovitelnou energii - mnohem důležitější je zapojení občanů. Analýza ukázala, že finanční spoluúčast občanů má žádoucí účinek jen za určitých podmínek. „Neexistuje žádný magický vzorec pro přijetí a účast - a přesto účast na místní úrovni je důležitá,“ říká Dr. Robert Brandt, ředitel AEE. Rozhodujícím faktorem je struktura účasti. Teoreticky se přijetí zvyšuje s možností spoluúčasti, protože zvyšuje i vnímanou soběstačnost. Studie ukázala, že občané odmítají nabízet peníze, aniž by byli zapojeni jinde (účast v lokalitě, velikost participace atd.). Nelze tvrdit, že účast občanů je nutnou podmínkou přijetí v oblasti zadávání veřejných zakázek. "Studie potvrdila, že přijetí není výsledkem, který lze vyrobit pomocí jednoduchého receptu," říká autor Yannick Schöpper. Je třeba přihlédnout k individuálním okolnostem na místě a každá obec musí hledat vhodné formáty účasti, Úspěšným modelem je větrná energie vlastněná občany. Průzkumy AEE a agentury FA Wind ukazují, že větrná energie je široce přijímanou technologií. FA Wind nalezla schválení 82% specificky pro větrnou energii na pevnině. AEE nalezla podporu 89% pro obnovitelné zdroje energie a většina z těch, které zkoumali, hodnotí větrné turbíny v sousedství jako „dobré“ nebo „velmi dobré“. Převážná většina německé populace považuje větrnou energii za technologii, která bude i nadále hrát v budoucnu důležitou roli. Hlasy odpůrců větrné energie jsou na veřejnosti slyšet vice, než tichá mlčící většina. Větrnou energii na moři podporuje ještě větší část veřejnosti.
Více

 

Další novinky

6. prosince 2020 - Shell před soudem
29. listopadu 2020 - Vliv letecké dopravy na klima
22. listopadu 2020 - Návrh daňových změn
15. listopadu 2020 - Make earth green again
15. listopadu 2020 - Jak saze ovlivňují tvorbu mraků
© eurosolar.cz 2024