Navigace

Naděje pro akumulaci vodíku

 Vědci z Polské akademie věd společně s kolegy z Federálního institutu pro materiálové vědy a technologie a Univerzity v Curychu vyvinuli nový model termodynamických a elektronových procesů, ke kterým dochází v hořčíku při kontaktu s atomy vodíku. Hydrid hořečnatý byl po desetiletí považován za slibného kandidáta na skladování plynného vodíku při normálním atmosférickém tlaku a teplotě okolí. Proces ale není konkurenceschopný ve srovnání se skladováním vodíku pod vysokým tlakem nebo v kapalné formě při teplotě minus 253 stupňů Celsia.
Vodík může být absorbován pouze, pokud je přítomen jako atom, a nikoli jako dvouatomová molekula. Model předpovídá, že při migraci atomů vodíku se v materiálu tvoří lokální, termodynamicky stabilní shluky hydridu hořečnatého. Na hranicích mezi kovovým hořčíkem a jeho hydridem dochází ke změnám v elektronové struktuře materiálu, které významně přispívají ke snížení pohyblivosti vodíkových iontů. Nedostanou se tedy na místo dostatečně rychle a nemohou obsadit všechna volná místa.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024