Navigace

Mochovce 3

 Během tří měsíců má být do provozu uvedena jaderná elektrárna Mochovce 3. Několik bývalých pracovníků a inženýrů na projektu výstavby slovenských jaderných elektráren Mochovce 3 se mimořádně zabývalo fotodokumentací rakouské ekologické organizace GLOBAL 2000. Nedostatky ve stavebním projektu Mochovce 3 jsou natolik závažné, že za projektem výstavby již nestojí ani příznivci jaderné energie. Svědectví a fotografie jasně ukazují, že ochranný plášť reaktoru byl poškozen nedbalým vrtáním a mohl v případě zemětřesení nebo výbuchů selhat při velké nehodě. "Vzhledem k těmto informacím, které nám byly svěřeny, musíme předpokládat, že statika budovy reaktoru je oslabena a hermetické komory, které by v případě vážné nehody měly zastavit únik radioaktivních látek, jsou poškozeny". Strojní inženýr s dlouholetými zkušenostmi ve výstavbě a provozu jaderných elektráren, který byl zodpovědný za instalaci nouzových dieselových generátorů v Mochovcích, byl pozván společností GLOBAL 2000 ve Vídni. Dosvědčuje nedostatečnou koordinaci stavebních prací různých zúčastněných společností: "Římští manažeři nařídili dokončit závod co nejdříve, bez ohledu na to, zda funguje nebo ne", říká Mario Zadra. "Nikdo z nich neví, co to znamená vybudovat jadernou elektrárnu špatně a neví, že jejich jednání může způsobit velkou jadernou havárii." GLOBAL 2000 se obrací na rakouského kancléře Sebastiana Kurze a aby všemi politickými a zákonnými cestami zajistil zveřejnění dokumentace a zajištění testů, které by prokázaly odolnost reaktorové budovy po provedených stavebních úpravách.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024