Navigace

Mnichov do roku 2035 klimaticky neutrální

 Hlavní město Bavorska Mnichov si dalo za cíl stát se do roku 2035 klimaticky neutrálním. Tohoto cíle by měla do roku 2030 dosáhnout i samotná městská správa. Dvě nové studie ve spolupráci Öko-Institutu, Hamburg Institut, Intraplan a Research Association for Energy Economics (FfE) nyní ukazují, jak lze cíle klimatické neutrality co nejrychleji dosáhnout a jaká opatření musí město přijmout. Nejdůležitější oblasti mnichovské politiky ochrany klimatu: zásobování teplem klimaticky neutrálním dálkovým vytápěním, geotermální energie a energetická renovace budov, jakož i mobilita šetrná ke klimatu s elektromobilitou a silnou veřejnou dopravou. Základními prvky jsou rychlejší a lepší tepelná izolace s rychlostí renovace více než dvě procenta všech budov za rok a přechod k obnovitelným energiím. V okresech, ve kterých nelze nabízet dálkové vytápění, je dnes dominující fosilní topné systémy nahradit tepelnými čerpadly a technologiemi obnovitelných energií. Poptávku po elektřině je třeba pokrýt z obnovitelných zdrojů energie v budoucnu. To zahrnuje rozšíření fotovoltaiky z dnešních přibližně 75 megawattů (MW) na 800 MW ve městě v roce 2035, stejně jako výrobu elektřiny z biogenní části městského odpadu a z čistírenských kalů nebo splaškových plynů. Stadtwerke München plánují investice do obnovitelných energií i mimo oblast města, aby do roku 2035 mohla být celá potřeba elektřiny v Mnichově pokryta bilančně obnovitelným způsobem. V dopravě lze emise skleníkových plynů snížit třemi hlavními přístupy: omezení dopravy, její převedení na způsoby dopravy šetrnější ke klimatu a náhrada méně klimaticky škodlivou dopravou. Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024