Navigace

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii varuje

Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) již dnes z velké části existují osvědčené technologie pro energetický systém s čistou energií. Obnovitelná energie, zelený vodík a moderní bioenergie budou v budoucnu ovládat svět energie. Francesco La Camera, generální ředitel organizace uvedl: „Prostor pro příležitosti k dosažení cíle Pařížské dohody o teplotě 1,5 ° C se rychle zmenšuje. Poslední trendy ukazují, že rozdíl mezi tím, kde jsme a kde bychom měli být, se nesnižuje, ale prohlubuje. Míříme špatným směrem“. Jako jeden z hlavních nosičů po elektřině se ukáže zelený vodík, který bude v roce 2050 představovat 30% celkové spotřeby.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024