Navigace

Metanové emise z energetiky

 Metan je zodpovědný za přibližně 30 % nárůstu globálních teplot od průmyslové revoluce. Rychlé a trvalé snižování emisí metanu je klíčem k omezení krátkodobého globálního oteplování a zlepšení kvality ovzduší. Aktualizace IEA Global Methane Tracker z roku 2022 poprvé poskytuje kompletní soubor odhadů emisí metanu z energetického sektoru na úrovni jednotlivých zemí, díky čemuž je Tracker nepostradatelným zdrojem v boji za snížení těchto emisí a zavedení nového Globální metanový závazek. Energetický sektor – včetně ropy, zemního plynu, uhlí a bioenergie – představuje přibližně 40 % emisí metanu z lidské činnosti. Řešení emisí metanu z energetického sektoru představuje jednu z nejlepších krátkodobých příležitostí pro omezení globálního oteplování, protože cesty k jejich snížení jsou dobře známé a často nákladově efektivní. Zejména odvětví ropy a zemního plynu má know-how a zdroje k rychlému jednání. Global Methane Tracker podrobně popisuje dostupná opatření ke snižování emisí a uvádí stav politik a předpisů pro snižování metanu u hlavních producentů emisí. Více

 

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024