Navigace

Ledovce v ohrožení: každá desetina stupně se počítá

 Mezinárodní vědci za účasti innsbruckého glaciologa Fabiena Maussiona popisují v časopise Science osud všech ledovců na celém světě v závislosti na teplotních scénářích mezi +1,5°C a +4°C oteplení. Svět v současnosti směřuje k +3 °C, což by mělo za následek ztrátu 75 procent ledovců do roku 2100. Výzkumníci* apelují: Každá desetina stupně méně se počítá pro omezení tání. Více než 215 000 ledovců na celém světě je dlouhodobě masivně postiženo důsledky globálního oteplování v důsledku klimatické krize. Zvyšující se rychlost tání vede nejen ke zvýšení přírodních rizik v odpovídajících oblastech, ale také ke zvýšení hladiny moří a k ohrožení zásobování vodou pro přibližně dvě miliardy lidí na celém světě. V nejnovější zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) tisíce výzkumníků poukázaly na dramatické důsledky globálního oteplování – zejména pro ledovce nyní a v blízké budoucnosti. „Bohužel jsme na cestě ke zvýšení teploty o +2,7 °C kvůli současné úrovni emisí. To by mělo za následek zmizení dvou třetin všech ledovců na celém světě do roku 2100,“ vysvětluje Fabien Maussion z Institutu pro vědy o atmosféře a kryosféře na Univerzitě v Innsbrucku.
Z toho mimo jiné plyne, že nemůžeme čekat desetiletí na nové a drahé jaderné reaktory, ale musíme urychlene stavět obnovitelné zdroje energie.
Více

 

Další novinky

3. března 2024 - Sdílení elektřiny
3. března 2024 - Vítr musí přidat
25. února 2024 - Naděje pro akumulaci vodíku
18. února 2024 - Konkurenceschopná biopaliva
© eurosolar.cz 2024