Navigace

Krávy jako akcelerátory klimatické katastrofy

 Krávy poskytují nejen mléko, ale také produkují metan mikrobiální přeměnou v zažívacím traktu, což je podezření, že urychluje skleníkový efekt. Podle současných odhadů přispívají emise metanu z dojnic 14 125 kt ekvivalentů CO2 k přibližně 20 procentům celkových emisí skleníkových plynů z německého zemědělství. Dýchací komory umožňují přesná měření emitovaného metanu, což je však ve stáji i na pastvinách velmi obtížné. Mezitím se po celém světě používají různá vědecká zařízení a měřicí stanice k co nejpřesnějšímu zaznamenávání emisí. Produkce na krávu se pohybuje mezi 400 a 700 litry denně.  Více  

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024