Navigace

Klimatické neutrality v zemědělství lze dosáhnout pouze polovičním počtem zvířat

 Aby se Německo do roku 2045 stalo klimaticky neutrálním, musí drasticky klesnout emise ze zemědělství. To se může podařit pouze v případě, že počet zvířat ve stájích a na pastvinách bude zhruba poloviční než dnes. Vyplývá to z nové studie Öko-Institutu. Ústav analyzoval, jak fungují opatření na ochranu klimatu v zemědělství. Tři čtvrtiny zemědělských skleníkových plynů pochází z chovu zvířat, pouze 14 % z produkce rostlinných potravin a asi 10 % z pěstování energetických plodin. Studie ukazuje, že klimatických cílů v zemědělství nelze dosáhnout pouze inovativní technologií a lepším řízením. Bez omezení hospodářských zvířat by emise v roce 2045 činily 46 milionů tun ekvivalentů CO2, z toho 37 milionů tun pouze z chovu zvířat, zatímco zemědělství pak smí vypouštět pouze maximálně 35 milionů tun. V České republice bude situace analogická.

Více

Další novinky

18. listopadu 2023 - Antropocén má trhliny
18. listopadu 2023 - Klima si přitápí samo
11. listopadu 2023 - Stále přeceňované jádro
11. listopadu 2023 - Nový typ větrné turbíny
11. listopadu 2023 - Sucho v Číně
5. listopadu 2023 - Energetická soběstačnost domů
28. října 2023 - Reforma energetického trhu EU
28. října 2023 - Výstup z uhlí v nenávratnu
© eurosolar.cz 2024