Navigace

Klimatické neutrality v zemědělství lze dosáhnout pouze polovičním počtem zvířat

 Aby se Německo do roku 2045 stalo klimaticky neutrálním, musí drasticky klesnout emise ze zemědělství. To se může podařit pouze v případě, že počet zvířat ve stájích a na pastvinách bude zhruba poloviční než dnes. Vyplývá to z nové studie Öko-Institutu. Ústav analyzoval, jak fungují opatření na ochranu klimatu v zemědělství. Tři čtvrtiny zemědělských skleníkových plynů pochází z chovu zvířat, pouze 14 % z produkce rostlinných potravin a asi 10 % z pěstování energetických plodin. Studie ukazuje, že klimatických cílů v zemědělství nelze dosáhnout pouze inovativní technologií a lepším řízením. Bez omezení hospodářských zvířat by emise v roce 2045 činily 46 milionů tun ekvivalentů CO2, z toho 37 milionů tun pouze z chovu zvířat, zatímco zemědělství pak smí vypouštět pouze maximálně 35 milionů tun. V České republice bude situace analogická.

Více

Další novinky

26. dubna 2020 - Úmrtnost na Covid-19 a NO2
12. dubna 2020 - Plán výzkumu baterií
5. dubna 2020 - Vodíkový vlak v Holandsku
© eurosolar.cz 2024