Navigace

Kam s radioaktivním odpadem ve Fukušimě?

 S likvidací reaktorů  ve Fukušimě se plánuje začít v roce 2021. Kromě roztavených reaktorů je třeba zlikvidovat jeden milion tun kontaminované vody, stovky kanystrů s odpadem z filtrů a hory kontaminované půdy. Neexistuje plán, kde by měl být vysoce radioaktivní kontaminovaný materiál skladován, nemluvě o konečném úložišti. Stále se neví co dělat s více než milionem tun vody, která byla shromážděna v mnoha stovkách nádrží na místě. Ačkoliv byla kontaminovaná chladicí a podzemní voda filtrována pomocí systému Advanced Liquid Processing System (ALPS) pro snížení zátěže cesia nebo stroncia, stále obsahuje tritium a jod 129 , ale také stroncium-90.
Provozovatel Tepco chce vypustit vodu do moře, protože beta záření, které pochází z tritia, není nebezpečné pro člověka, ale místní rybáři a ostatní obyvatelé tím nejsou nadšeni. Množství vody stále roste, každých 10 dní musí být zřízena další nádrž. Na staveništi již nelze zřídit další nádrže, je třeba nalézt řešení. Kromě toho existují tisíce nádob, v nichž jsou vysoce radioaktivní zbytky filtrů, kterých se hromadí stále více.
Podobné problémy jsou se znečištěnou zemí, která je kontaminována cesiem. V provincii Fukušima byla odstraněna horní vrstva silně znečištěných oblastí, naplněna do pytlů a částečně dána do přechodných skladů ji je 2,35 milionu m3. Asahi Shinbun píše, že do roku 2021 se očekává dalších 14 milionů, podle jiného zdroje 22 milionů m3 znečištěné zeminy.

Více
Video

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024