Navigace

Jorg Randers varuje: tipp point byl překročen

 Pomocí shareware ESCIMO autoři předpověděli další stoupání světové teploty i v případě okamžitého zastavení všech emisí skleníkových plynů. Podle nich nastoupily autonomní mechanismy, které jsou
kombinací účinku tří fyzikálních procesů: (1) klesající povrchové albedo (poháněné tavením arktické ledové pokrývky), (2) zvyšující se množství vodní páry v atmosféře (poháněné vyššími teplotami) a (3) změny koncentrací skleníkových plynů v atmosféře (způsobené absorpcí CO2 v biomase a oceánech a emisí uhlíku (CH4 a CO2 ) z tání permafrostu). Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024