Navigace

Jak zrealizovat energetickou proměnu v BRD: 13 tézí Frauenhoferova institutu

01  Obnovitelná energie bude nejdůležitějším zdrojem energie pro odvětví elektřiny, topení a dopravy <br>
02 Další potenciály lze nalézt v biomase, slunečním teplo a rozvinutí geotermální energie<br>
03 Efektivní využití energie vyžaduje vysokou energetickou náročnost<br>
04 Z dlouhodobého hlediska poroste spotřeba elektřiny pro zajištění tepla do budov a průmyslu, pro mobilitu a jako výchozí zdroj chemických procesů<br>
05 Systém je určen proměnným vstupem elektřiny<br>
06 Energii ve vzácných studených tmavých obdobích lze realizovat s nízkou cenou z elektráren<br>
07 Digitalizace je pro transformaci energetického systému velmi důležitá<br>
08 Pro zajištění tepla je třeba učinit rozhodnutí o regionální a místní infrastruktuře<br>
09 Při dosažení cílů ochrany klimatu hraje významnou roli sektorové propojení<br>
10 Harmonický evropský vývoj má výhody z hlediska volby nejlepších míst<br>
11 Elektrolytická výroba vodíku z obnovitelné elektřiny hraje významnou roli v dosažení cílů v oblasti klimatu<br>
12 Separace CO2 ze vzduchu je ústřední technologií pro dosažení cílů ochrany klimatu<br>
13 Páteří energetického přechodu je výzkum a vývoj<br>
Více

 

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024