Navigace

Jak to je s opuštěním atomu v BRD?

 Postoj občanů a politického vedení v Německu se zdá být jednoznačný, odstup od atomu byl dokonce uzákoněn velkou většinou v Bundestagu. Je to však jisté? Hans Josef Fell, autor zákona na podporu výroby elektřiny z OZE (EEG) se obává, že nikoliv. Nesmějí se uvádět data o tom, že je možné nahradit jaderný proud obnovitelným, ani že je možné úplné zásobování obnovitelnými zdroji. Vyvíjejí se nové typy reaktorů, aby se v pravý okamžik mohlo říci, že jsou bezpečné reaktory, které nepředstavují nebezpečí. Stále je zachováván právní rámec evropské podpory - smlouva Euratom. V SRN poslední dvě vlády záměrně brzdí další rozvoj obnovitelných zdrojů, přesto, že by byl možný pravý opak. Ve všech oblastech se projevují nízké cíle ať u větru, bioplynu, geotermie. K roku 2022, uzavření všech německých JE, bude chybět 80 TWh obnovitelné elektřiny a nebudou splněny klimatické závazky.
V Technologickém Institutu v Karlsruhe se od letošního roku rozbíhá výzkum nových reaktorů. Jedná se o projekty Euratom SAMOFAR,Thorium solných reaktorů, stejně jako malých modulárních reaktorů (SMR). Rozpočet Euratomu nelze demokraticky kontrolovat, protože jej neschvaluje Evropský parlament. Podle Fella je třeba politicky jednat o Euratomu a zabránit tak renesanci jádra v Německu.
Více

 

Další novinky

16. září 2018 - Jaderná energie na ústupu
16. září 2018 - 100% OZE v Kalifornii
16. září 2018 - Klima ohrožuje úrodu
11. září 2018 - Akumulace energie na postupu
3. června 2018 - 100% obnovitelné elektřiny
© eurosolar.cz 2024